Nieruchomości
Zmiany w ustawie deweloperskiej w 2022 r.

Już 1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowe przepisy wprowadziły szereg istotnych zmian do tzw. ustawy deweloperskiej, która obowiązywała od ponad dekady. Ustawa nakłada na deweloperów nowe obowiązki, ale stwarza także szereg nowych możliwości. Przygotowanie się do wejścia w życie nowych przepisów to zadanie, któremu warto poświęcić należytą uwagę. Dynamicznie rozwijający się na przestrzeni ostatnich lat rynek mieszkaniowy w Polsce i powszechność zawierania umów deweloperskich doprowadziły do stanu, w którym pod adresem ustawy deweloperskiej zgłaszano szereg istotnych uwag. Zmiany, które wejdą w życie w dniu 1 lipca 2022 r., mają w założeniu m.in. odpowiadać na te uwagi i potrzeby rynku. Przykładem tego typu zagadnienia jest umowa rezerwacyjna, która pojawia się jako umowa nazwana w nowych przepisach. Dotychczas zawieranie takich umów, jakkolwiek powszechne, było w większości tylko przepisami ogólnymi, co powodawało, że na gruncie ich wykonywania często dochodziło do sporów między deweloperami, a nabywcami. Teraz ma się to zmienić, bo podstawowe zobowiązania stron z umów rezerwacyjnych będą określone ustawowo. 

Nowy przepisy m. in. rozszerzają zakres zastosowania ustawy, zmieniają zasady wypłatów środków zgromadzonych na rachunkach powierniczych, doprecyzowują uprawnienia kontrolne banków prowadzących rachunki powiernicze, jak również modyfikują relacje dewelopera i nabywcy w zakresie wad lokali przy odbiorach. 

Wśród ważnych zmian warto także wskazać na utworzenie tzw. Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, na który będa trafiać środki m.in. ze składek należnych od deweloperów. Środki w ramach Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego mają być przeznaczone na zwrot wpłat nabywców m.in. w przypadku odstąpienia od umowy przez nabywcę, upadłości banku prowadzącego rachunek powierniczy czy też upadłości samego dewelopera. Przedmiotowe rozwiązanie ma służyć dodatkowemu zwiększeniu bezpieczeństwa dla nabywców, ale zapewne wpłynie także na zwiększenie cen na rynku deweloperskim. 

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające na należytym przygotowaniu deweloperów od strony prawnej do wejścia w życie nowych przepisów:

  • opracowujemy wzorcowe prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne i umowy deweloperskie już na nowych zasadach;
  • pomagamy dostosować wewnętrzne procedury deweloperów;
  • prowadzimy w tym zakresie szkolenia dla personelu deweloperów, aby należycie przygotować ich na spotkania z nabywcami, którzy albo będa już świadomi swoich nowych praw i obowiązków, albo takich, których trzeba będzie uświadomić w zakresie nowych zasad. 

 We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.