Prawo pracy
Dokumentacja pracownicza

Opracowanie i wdrożenie wzorcowej dokumentacji pracowniczej jest istotnym elementem organizacji firmy.  Warto posiadać gotowe dokumenty i wypracowane procedury. To poprawia efektywność zarządzania czasem i zasobami przedsiębiorstwa, a także pomaga unikać konfliktów.Pomagamy naszym Klientom opracować dokumentację pracowniczą „od zera", a także zweryfikować i poprawić dokumentację, którą już się posługują. Dotyczy to zarówno podstawowych dokumentów, takich jak umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło, ale również szeregu dokumentów dodatkowych. Przygotowujemy i wdrażamy m.in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i regulaminy telepracy. Opracowujemy umowy o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji. Tam, gdzie wymaga tego sytuacja, pomagamy chronić mienie i zasoby pracodawcy.

Wspieramy także pracowników, w szczególności specjalistów, którzy stają przed koniecznością zawarcia nowej umowy o pracę według wzoru wykorzystywanego przez pracodawcę. Identyfikujemy ryzyko i przekazujemy rekomendacje co do zmian, które powinny zostać wprowadzone, by zabezpieczyć interesy pracownika.

  • Przygotowujemy i weryfikujemy zgodność z prawem wzorcowej dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowych funduszów świadczeń socjalnych, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące powierzenia mienia, itp.)


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.