Compliance
Procedury i szkolenia

System compliance to zbiór usystematyzowanych i spójnych zasad oraz procedur, obejmujących poszczególne aspekty działania danej organizacji. Jego celem jest ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.Skuteczne wprowadzenie procedur compliance minimalizuje liczbę nieprawidłowości w organizacji i poprawia jej efektywność. Wzrost świadomości ryzyka usprawnia proces decyzyjny, przyspiesza reakcję na zagrożenia oraz zwiększa zaufanie do organizacji wśród inwestorów, pracowników i  klientów.

Wspieramy naszych Klientów we wdrażaniu procedur compliance w ich organizacjach.

  • Opracowujemy zindywidualizowane procedury mi.in. polityki antykorupcyjnej., weryfikacji kontrahentówna wypadek kontroli organów ścigania.
  • Wprowadzamy zmiany w strukturze organizacyjnej firmy służące ograniczeniu nieprawidłowści i poprawie efektywności. 
  • Wytyczamy zakres odpowiedzialności poszczególnych organów, komórek oraz kluczowych pracowników.
  • Przeprowadzamy testy i kontrole weryfikujące prawidłowość wdrożenia procedur.

Kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia procedur ma ich przestrzeganie przez członków organizacji. Prowadzimy szkolenia, które budują kulturę compliance w organizacji.

  • Szkolimy kadrę menadżerską oraz pracowników, m.in. w zakresie zaprojektowanych procedur, systemu informowania o nieprawidłowościach (instruktaż dla sygnalisty), postępowania w przypadku czynności organów ścigania oraz w razie popełnienia lub zagrożenia popełnienia czynów zabronionych.
  • Prowadzimy szkolenia podmiotów zewnętrznych (partnerów biznesowych) w zakresie standardów obowiązujących w organizacji.

 Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.