Compliance
Ochrona sygnalisty (whistleblowing)

Do 17 grudnia 2021 roku ma zostać wdrożona dyrektywa EU 2019/1937 o ochronie sygnalistów. Jej celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w miejscu pracy. Do tego czasu firmy i instytucje publiczne muszą wprowadzić rozwiązania ułatwiające pracownikom zgłaszanie nieprawidłowości oraz wątpliwości etycznych. Osoby zgłaszające uzyskają realną ochronę przed działaniami odwetowymi.Wychodząc naprzeciw zmianom w prawie, wspieramy naszych Klientów we wprowadzeniu systemu whistleblowingowego w ich organizacjach.

  • Przygotowujemy procedury zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz z przepisami ustawy krajowej.
  • Wdrażamy procedury w organizacji Klienta, uwzględniając jej procesy biznesowe, regulaminy i inne obszary, w których istnieje ryzyko pojawienia się nieprawidłowości.
  • Wdrażamy dedykowane kanały anonimowego informowania o naruszeniach – bezpieczne i zapewniające ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
  • Przygotowujemy regulacje dotyczące obsługi zgłoszeń sygnalistów i działań następczych, tak by organizacje naszych Klientów dochowały należytej staranności w przypadku wystąpienia naruszenia. Przeprowadzamy też wewnętrzne śledztwa.
  • Szkolimy kadrę menadżerską, pracowników i partnerów firmy Klienta w zakresie systemu ochrony sygnalisty.
  • Doradzamy z zakresu prawa pracy w sprawach związanych z nałożeniem kary porządkowej lub wypowiedzeniem umowy o pracę w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi przez sygnalistów. 


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.