Ochrona środowiska
Audyt wymagań środowiskowych

Często wyzwaniem dla przedsiębiorców jest nie tyle przestrzeganie prawa ochrony środowiska, ale w ogóle zidentyfikowanie ciążących na nich w tym zakresie obowiązków. Normy środowiskowe są rozsiane po rozmaitych aktach prawnych różnej rangi, a odnalezienie się w nich sprawia wiele kłopotów.Dlatego oferujemy naszym Klientom usługę audytu wymagań środowiskowych. Może on dotyczyć dopiero planowanej działalności – wówczas pozwala poznać wymogi, które należy spełniać w związku z daną działalnością, a zatem pomaga w jej należytym zaplanowaniu.

W przypadku już działających przedsiębiorstw, audyt wymagań środowiskowych pozwala ustalić czy - i w jakim stopniu - działalność jest prowadzona zgodnie z normami. Nasze doświadczenia pokazują, że dzięki temu firmy unikają ryzyka naruszenia przepisów i odpowiedzialności, która mogłaby powstać w związku z np. kontrolą inspekcji ochrony środowiska.

Z każdego audytu sporządzamy raport, który stanowi podsumowanie naszych ustaleń wraz z rekomendacjami, a także oceną ryzyka ewentualnych uchybień. Weryfikujemy zgodność prowadzonej działalności z normami ochrony środowiska.

  • Analizujemy planowaną działalność pod kątem wymagań środowiskowych, którym firma powinna sprostać.
  • Świadczymy kompleksowe doradztwo w sprawach zgodności prowadzonej działalności z wymogami prawa ochrony środowiska.


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.