Ochrona środowiska
Procedura oceny oddziaływania na środowisko

Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie tzw. decyzji środowiskowejwymaga spełniania długiej listy warunków. Profesjonalne wsparcie w toku tej procedury pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i środków.


Decyzja środowiskowa może być wymagana przy wielu działaniach inwestycyjnych – od prostego wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów, przez decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,  skończywszy na rozmaitych pozwoleniach operacyjnych, np. pozwoleniach na emisję gazów i pyłów. We współpracy ze specjalistami z zakresu ochrony środowiska pomagamy przedsiębiorcom przygotować niezbędną dokumentację w toku procedury oddziaływania na środowisko. Dbamy o to, aby procedura przebiegała sprawne i jak najmniej uciążliwie dla przedsiębiorcy. Tam, gdzie wymaga tego sytuacja, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych, a także przed sądami administracyjnymi

Prawo gwarantuje lokalnym społecznościom i organizacjom udział w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.  Wspieramy stronę społeczną w działaniach, które chronią jej interesy oraz dbamy o to, aby planowana inwestycja była zgodna z dyrektywami zrównoważonego rozwoju i przyjazna dla sąsiedztwa.

  • Reprezentujemy przedsiębiorców oraz inwestorów indywidualnych we wszelkich kwestiach związanych z procedurą oceny oddziaływania na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
  • Reprezentujemy lokalne społeczności i organizacje w toku procedury oceny oddziaływania na środowisko, by zapewnić poszanowanie ich interesów i ochronę środowiska naturalnego.


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.